Print This Post Print This Post
تازه‌ها


سپاس،ستایش و گزارش دربارهء چاپ پنجم کتاب«آسیب شناسی یک شکست»برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

 

سال ها پیش،یادآورشده بودیم که «دریک اتحادخاموش،فرهنگ ملّی ما  پیروز می شود ».

حمایت و همّتِ حیرت انگیزِهموطنان ما  در یاری رسانی به آسیب دیدگانِ زلزلهء کرمانشاه،نمونهء تازه ای است ازهمسازی ها و همآوازی های ملّی ما درتوفان های طبیعی و تاریخی.درهمین راستا،به دنبال خبرِانتشارچاپ پنجم کتاب «آسیب شناسی یک شکست» و اختصاصِ درآمدو فروشِ کتاب به زلزله زدگان کرمانشاه و بازتاب آن دربرخی از رادیو – تلویزیون ها،دوستان و ایرانیارانِ فراوانی اقدام به خرید و سفارش این کتاب نموده اند.تاکنون تعداد511 جلد توسط دوستان داخل و خارج ازکشور سفارش داده شده و«بهای همّت عالی کتاب»-توسطِ خودِ خریداران-برای آسیب دیدگان زلزله ارسال شده  و خواهدشد.ازدوستانی که درخارج ازکشور خواهانِ واریزکردنِ«قیمت همّتِ عالی کتاب»هستند،خواهشمندیم که درصورت تمایل،حواله های خودرا به نشانی «بنیادنیکوکاری نوروز»ارسال دارند.

ضمن ستایش ازاین دوستانِ ایرانیار،ازبرنامه سازان رادیو-تلویزیون هائی که در انعکاس این اقدام  همّت کرده اند،صمیمانه سپاسگزارم،خصوصاً ازدوستان عزیزم دکتررضا تقی زاده،علیرضامیبدی،جمشیدچالنگی،مهندس مازیارقویدل ،سارا ایرانی و مسئولان سایتِ ارزشمندِ لیبرال.

چاپ پنجم کتاب«آسیب  شناسی…»-باالحاقات واضافات بسیار،در700صفحه-بصورت«پ.د.اف»- بزودی برای دوستان در ایران و خارج از ایران ارسال می شود.انتشاراین نسخه ازکتاب،مخصوص کمک به زلزله زدگان کرمانشاه است و لذا تجدیدچاپ یا تکثیرآن  فقط بااجازهء کتبی نویسنده،ممکن و میسّراست.

علی میرفطروس

15 آذرماه1396=6دسامبر2017

نشانی برای سفارش کتاب

  [email protected]

[email protected]

 

فرستادن این مطلب برای دیگران