Print This Post Print This Post
شعر


هجرانی

ای اشتياقِ هميشه!
               ای دور!
روزی که باز گردم
يک شاخه زخم
                – بر سينه‌ام – 
                        زيباترين و
                            سرخ‌ترين گل‌ها
                                               خواهد بود.
                                                                                دربند، اردیبهشت ١٣۵٢  

 

فرستادن این مطلب برای دیگران