تازه‌ها

 آخرین شعر،علی میرفطروس
*** 
***
 تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها(2)،
علی میرفطروس
 

تندیس ماندگار،علیرضامیُبدی

 
 رفراندوم:اینست شعارِمردم! 

دکترامیراصلان افشار:چرا«شاه رفت»؟

سکولاریسم آمرانه درترکیه،تونس و…،کوروش اعتمادی 
 
سخنرانی درکتابفروشی فروغ:

     جایگاه‌  شیروخورشید و سرود ملی ‌ایران در فرهنگ ما 

تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها

بخش نخست،

علی میرفطروس

سرگذشت کتاب ۲۳ سالِ علی دشتی،علینقی منزوی 

و من،هوشنگ معین زاده

تظاهرات درپاریس درهمبستگی بامبارزات مردم ایران
 

سالِ سرنوشت!:بازخوانیِ یک متن

     خرابی چون که ازحد بگذرد آباد می گردد،فرّخی یزدی
  

 انتشار مجموعه ۵ جلدی مقالات خلیل ملکی 

 
احمد تفضلی؛شهیدِخِرَدمند و دانش‌پژوه:ژالهء آموزگار
 این خانه قشنگ است ولی خانۀ من نیست،خسرو فرشیدورد

سپاس ، ستایش و گزارش

در بارهء چاپ پنجم کتاب «آسیب شناسی یک شکست»

برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

 به مناسبت سالگردِخاموشی محمدعلی فروغی 

دکترمحمّدمصدّق و محمّدعلی فروغی:

دو روِش و منِشِ سیاست ورزی درایران معاصر

علی میرفطروس

ایران،پیش وپس از21آذر،مازیارقویدل 

غزلی ازمحمدعلی بهمنی 

گزارش نشست معرّفی و نقد کتاب«تاریخ سبئوس»

دربارهء سُکولاریزاسیون،کوروش اعتمادی‎ 
انتشارچاپ پنجمِ کتاب«آسیب شناسی یک شکست»
در700صفحه
برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

شعرِایـران،علی میرفطروس

غزلی از محمدعلی بهمنی

انتشارفصلنامهء«آرمان» و «میراث ایران»

به بهانه سی اُمین سالگرد درگذشتِ

دکتر مظفّر بقایی کرمانی

نقدی برکتاب «ایران بین دو انقلاب»

آبراهامیان سرگردان میان دو انقلاب،بهمن زبردست

بیانیهء حدود200 نویسنده و اهل قلم ایران و افغانستان در اعتراض به فارسی‌زداییِ بی.بی.سی

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکتریرواند آبراهامیان

بخش سوم

علی میرفطروس

دربارهء بیتی از شاهنامهء فردوسی،مازیارقویدل

غزلی ازحسین مُنزوی

شعری از قیصر امین پور

غزلی از فاضل نظری

تلاش های تازهء«بنیاد توس»درلندن

معرفیِ کتاب«چگونه مسلمان شدیم؟»،

نوشتهء ا.لنگرودی:ب. بی‌نیاز (داریوش)

سیدعلی صالحی:متخصّصین سانسور

و«روزگارِ کوچک‌ پرور»!

 خلیل ملکی:چهرهء انسانیِ سوسیالیسم ایرانی

گفتگوبادکترهمایون کاتوزیان

درگذشت علی اشرف درویشیان

و استادخدائی شریف زاده،ادیب تاجیکستان

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکتریرواند آبراهامیان

بخش دوم

علی میرفطروس

خاطرات دکترامیراصلان افشار درگفتگوبا«من و تو»

شمارهء جدید مجلهء «دیلمان» منتشر شد

شمارهء تازهء مجلهء فردوسی  منتشرشد

بایگانی دولت ساسانی چه شد؟،محمود فاضلی بیرجندی

غزلی از:جهانگیر صداقت فر

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکترآبراهامیان

علی میرفطروس

هفت شعر از7 شاعرِ لنگرودی

دلِ مااست پارسی،رضارضائی-نغمهء غلامی

دکترداریوش شایگان:«نسل ما گند زد!»

«بامِ بلندِ هم‌چراغی»، زیر و بَمِ زندگی احمد شاملو
در گفتگو با آیدا

مجلهء بُخارا  منتشرشد

«افاضات» هادی خرسندی و فراموشی تاریخی!

علی میرفطروس

احضارِ محمود بهشتی لنگرودی

سخنگوی کانون صنفی معلّمان‎

شعری ازمنوچهرآتشی،مینا راد

به یادِ انسان فرهیخته و مترجم برجسته محمدرضابدیعی

سیدخلیل حسینی

افسانه ها و افسُرده های 28مرداد!،علی میرفطروس

رویداد28مرداد32؛ و پیروزیِ یک دیدگاه

علی میرفطروس

گفتگوی علیرضا میبُدی با علی میرفطروس
 مصدّق در روز ۲۸مرداد 

فرهنگ و سیاست: وب نوشته های کوروش اعتمادی

معرفی کتابِ گامبی شاه،مزدک بامدادان

دلنوشته های استادسعیدشرقی

دو کتاب جدید از انتشارات فروغ

شمارۀ 119مجلهء بخارا  منتشرشد

قَمرالملوک وزیری،در دل و دیدهء مرتضی نی داوود!

به مناسبت سالگردِخاموشی قَمَر

دقّ الباب،شعری ازجهانگیرصداقت فر

مدیا کاشیگر،کاشیگرِترجمه های زیبا درگذشت!

رویداد28مرداد با نگاهی به اسنادتازه،علی میرفطروس

ازآن 28مرداد تا این 28مرداد،علی میرفطروس

بیداری ها و بیقراری ها:25

عکس ها و برعکس های 28مرداد،علی میرفطروس

بیداری ها و بیقراری ها:24

The 1953 «Coup d’etat» in Iran

and Mosaddeq’s Alternative Plan

Ali Mirfetros

عبّاس اقبال:مُروجِ شیوهء تحقیق علمیِ تاریخ در ایران

…امّا تو را،ای عاشقِ انسان! کسی نشناخت

حسین منزوی

زبان فارسی درپاکستان،استادباستانی پاریزی

کوتاه،مثل آه…دوشعراز:معین دهاز

بیانیه‌ء کانون نویسندگان ایران در باره‌ء جلوگیری از مراسم شاملو

بیداری ها و بیقراری های: 23،علی میرفطروس

بازیِ سیاهِ سازمان سیا و «سیاه بازیِ»سوداگرانِ تاریخ!*انتخابات ایران و روحانی*دیوارتنهائی

کتاب حلّاج  پس از40سال،علی میرفطروس

اسنادتازهء!!؟ سازمان سیادربارهء 28 مرداد32

علی میرفطروس

راز و رمزهای شاهنامه،مازیارقویدل

اسنادتازهء!! سازمان سیا و دیگرقضایا،خسرو فَرَوَهَر

مقدمۀ کتابِ کتابشناسی فردوسی و شاهنامه

«سروِ رشید»:یادنامۀ استاد رشید یاسمی

خود باش،نه انعکاسی از پیرامون!،مجیدزُهری

دلنوشته های استادسعیدشرقی

غزلِ «در آستانِ میعادِ ناگزیر»،جهانگیر صداقت فر

بیداری ها و بیقراری ها(۲۲):علی میرفطروس

                        بر صخره های ساکتِ«لیلاکوه»*ای بسا آرزو که خاک شده!                                                                            

نامه های اکبررادی:حدیثِ نفس درآئینهء وجود

غزلی از: قیصر امین پور

ایران باستان،شاهنامه و هویّت ایرانی(2)،

استادمرتضی ثاقب فر

«پَر قیچی»های حکومتی

و حذف و سانسورِ هوتن دولتی!

بیداری ها و بیقراری ها(21)،علی میرفطروس

ازهمدان تا صلیب،راه تو چون بود؟(عین القُضات همدانی)*درستایش   دگراندیشی*درحاشیهء یادداشت:«هوتن دولتی»و منجلاب حکومتی

ایران باستان،شاهنامه و هویّت ایرانی(1)،

استادمرتضی ثاقب فر

به یادِ منوچهرفرهنگی؛مردی برای تمام فصل ها

غزلی ازحسین مُنزوی

ترجمهء«تاریخ سبئوس» منتشر شد

 نگاهی به:«طفل صدساله ای به نام شعرنو»،

علی میرفطروس

گفتگوی صدرالدین الهی بانادرنادرپور

بیداری ها و بیقراری ها(20)،علی میرفطروس

سالِ سرنوشت*دل مست و دیده مست و تنِ بـی‌قرار  مست*هوتنِ دولتی و مَنجلابِ حکومتی!

غزلِ امروزایران،علیرضا بديع

اندکی شادی بايد که گاه ِ نوروز است

صداوتصویرِ

اندکی شادی باید که گاهِ نوروزاست

خط نگاری نوروزی،استادسعیدشرقی

معرفی کتاب«سقوط بهشت»،اثر اسکات کوپر

لبهء تیغِ سُنّت و گلوگاهِ کبوتران سینمای ایران

علی میرفطروس

یادداشتی دربارهء فیلم مستند بهمن مقصودلو

نامهء نیمایوشیج  به احسان طبری

 بهشت  و  صائب تبریزی

شاهنامه و شعرِ زمانِ فردوسی

عارف قزوینی:صدای میهن،آزادی ومشروطیّت

مازیارقویدل

سه شعرکوتاه:

مژگان رودبارانی،رسول یونان و نیما معماریان

بیداری ها و بیقراری ها(19)،علی میرفطروس

نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»ودیگرهیچ!:بخش پایانی

علی میرفطروس

درحاشیهء«فرداخیلی دیراست!»،علی میرفطروس

بیداری ها و بیقراری ها:18

نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»ودیگرهیچ!،علی میرفطروس

رازِ سرنگونیِ شاه:نفت و کنفرانس«دوحه»،

اندرو اسکات کوپر

روشنفکران و رهبران سیاسیِ دیروز؛معمارانِ تباهیِ امروز

    نمایشی نوین از«آخرین شعرِ»علی میرفطروس

«آخرین شعر»،متن نوشتاری

کولبَران کردستان:

«خِضر»هائی در پیِ«چشمهء آب حیات»،

علی میرفطروس

 چرا«شاه رفت»؟،دکترامیراصلان افشار  

کوتاه،مثل آه…

پنچ شعر از:حافظ موسوی،سیّد علی صالحی،علیرضاروشن و نسرین بهجتی

برای قهرمانان آتش نشان،ارسلان محمدی  

مرتضی ثاقب فر،ستارهء ثاقبِ آسمانِ ایرانشناسی

علی میرفطروس

فردا،خیلی دیراست!،علی میرفطروس

کاری ارجمند:

شاهنامهء فردوسی برای کودکان ونوجوانان

به کوشش مازیارقویدل

غزلی از:حسین منزوی

بیادِاکبر رادی؛نمایشنامه نویس بزرگ ایران

برنامهء«برگی ازتاریخ»

وبرگ های حذف شده وممنوعه،شهلا وطنخواه

بیداری ها بیقراری ها(15)،علی میرفطروس

 رفراندوم روحانی و رفراندوم ایرانی!

خاموشیِ پوران فرخزاد

«فروغ فرخزاد؛زندگی نامه ادبی»؛فروغ،گلستان

وناگفته‌های یک عشق،محمّد عبدی

کنار جاده،میرزاآقا عسگری (مانی)

پرواز،شعری از:ارسلان محمّدی

اعلام منتخبان جایزهء احمد شاملو،

در آستانه فصلی دیگر

با دکترغلامحسین ساعدی،علی میرفطروس

بیداری ها وبیقراری ها:14 

اسناد فرقهء دموکرات آذربایجان به روایت دیگر

غائلهء آذربایجان،ارتش سرخ وکمونیست های ما

جواد رحیم لو

غزلی از: فاضل نظری    

حزب توده:جاسوسی بانقاب سرخ‎!

«مُجمل فصیحی»،تاریخ در پیکرهء خبر

محمود فاضلی بیرجندی‎

بازداشت اعضای کانون نویسندگان ایران

در سالگرد قتل مختاری و پوینده

بازداشت دو  زرتشتیِ هنردوست درایران

بازخوانیِ پروندهء دکترمظفّربقائی

دکترمظفّربقائی:بچه محل خوش بَر و بالا

دکترصدرالدین الهی

 خلیل ملکی وتراژدیِ روشنفکران تنها

علی میرفطروس

مجلهء «بخارا»،یادنامهء استادبهرام فره وشی منتشرشد

سومین شمارهء نشریهء ایرانشهرِ امروز

     کوتاه،مثل آه…

3شعراز مرضیهء احرامی و رسول یونان

غزلی از محمدعلی بهمنی

با من تا پایان راهِ عشق برقص!، پ. مهرکوهی‎

 درس‌هایی از روز ۷ آبان ،روز جهانی کورش بزرگ

دکترهوشنگ طالع

کوروشِ آزاده‌کیش و چپِ کُهنه‌اندیش،مزدک بامدادان

نگاهی به«جامعهء باز و دشمنان آن»،علی میرفطروس

بیداری ها وبیقراری ها(13)

غزل امروزایران،سوگل مشایخی

گفت وگو با استاد احمد سمیعی گیلانی:بخش دوم

دربارهء دستورزبان فارسی،ویرایش و ترجمه

   Persia:the original superpower   

on the National Geographic

حملهء اعراب به ايران (بخش 4):دکترمِهرا ملکی

بیداری ها و بیقراری ها(12)،علی میرفطروس

 دومین شمارهء «فصلنامهء آرمان» منتشرشد

 نمایشگاه خط نگاری های احمدمحمّدپور درپاریس

شهرهای ساسانی

گفت وگو با استاد احمد سمیعی گیلانی:بخش نخست

دربارهء دستورزبان فارسی،ویرایش و ترجمه 

غزل امروزایران،قیصر امین پور

حملهء اعراب به ايران (بخش ٢):دکترمِهرا ملکی

سایه سارِعرفان وادبیّات ایران،علی میرفطروس

بیداری ها وبیقراری ها:11

 اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است:محمدعلی بهمنی

«طفل صدساله ای به نام شعرنو»منتشرشد

گفت و گوی دکترصدرالدین الهی با نادرنادرپور

نامه‌ای از فروغ فرّخزاد

غزل پائیزی،فرهادشریفی

آئینهء زوال وانحطاط ایران!،علی میرفطروس

استادابراهیم پورداود و ایران‌شناسی

 ای عشق…،غزلی از:قیصر امین پور

خط نگاریِ استادسعیدشرقی

       ایران درّودی:

    عارفی درمکاشفهء رنگ ها،علی میرفطروس

           بیداری ها وبیقراری ها(9)

        کُشتارزندانیان سیاسی سال 67:

  مسئله ای ملّی وبین المللی!،علی میرفطروس   

         بیداری ها وبیقراری ها(8)     

   تاریخ معاصر ایران وافسانه ها،خسرو فرَوهر    

تاریخ و تحول سکولاریسم در اروپا،کوروش اعتمادی

                    (رادیومانی)

  مدرّس،خزعل،رضاخان(بخش پايانى‎)،دکترمهراملکی         

بیداری ها وبیقراری ها(7)،علی میرفطروس

«خط سوم»و رازورمز«28مرداد32»،علی میرفطروس

  از«اردیبهشتِ دوزخی»تا«مرداد ماهِ خاموش»!

علی میرفطروس

(زمینه و زمانهء رویداد28مرداد32)

بیداری ها وبیقراری ها(6)،علی میرفطروس

(یادداشت های 28مردادی!)

کودتای شیلی وشجاعت اخلاقی روشنفکران،علی میرفطروس

بیداری ها وبیقراری ها(5)،علی میرفطروس

دکتراصلان غفّاری،پژوهشگرتاریخ ایران،درگذشت!

 همایش علمیِ کورش بزرگ

لیلی گلستان:ما اهل فرهنگ جان به‌ لب هستیم!

مدرس، خزعل و رضاشاه(بخش3)،دکتر مِهرا ملکی

سیّدضیاء:سیاستمدارِ نفرین شده!،علی میرفطروس

مدرس، خزعل و رضاشاه(بخش2)،دکتر مِهرا ملکی

   دستنوشته ها نمی سوزند!،علی میرفطروس

  چراغ سینمای عباس کیارستمی،خاموش شد!

استادرحیم مسلمانیان قبادیانی:حافظهء ادبیات‌ تاجیک

       بیداری ها وبیقراری ها(4)،علی میرفطروس

        مدرّس و رضاخان:دکترمِهرا ملکی

                تصویر زن در نگارگری

       دراین زمانهء بی های و هویِ لال پرست:

                   محمدعلی بهمنی

   Iranian-American Women Writers

                غزلی از:فاضل نظری

       بیداری ها وبیقراری ها(3)،علی میرفطروس

       بيداری ها و بیقراری ها(2)،علی میرفطروس

 خوشنویسی استادسعیدشرقی برای استادشجریان

        شمارهء جديد مجلهء ديلمان منتشر شد‎

تیسفون؛شهر سلامت و اعتدال،محمودفاضلی بیرجندی

            شعری از:جهانگیر صداقت فر

           غزل امروزایران،جواد کلیدری

        غزل امروزایران،محمد علی بهمنی

ظهور«وندالیسم قومی»و هُشدارِ وطنخواهان آذری!          

دشواری های تاریخنویسی درایران،«فرش بهارستان»

                           وسرنوشتِ امروزِایران: 

                      علی میرفطروس

اعتصاب غذای خانوادهء محمودبهشتی لنگرودی

     وهمراهی  وهمبستگی معلّمان

همايش دوروزهء بنياد اروپائی زرتشت شناسی

                   دربلژیک

    شعرجوانِ امروزایران:رؤیا ابراهیم زاده

قتل رزم آرا،جبههء ملّی و دروغپردازی های محمدامینی

                  دکترمهرا ملکی

  سخنی با محمّدامینی و شیّادی با تاریخ!

                شهرام فرهمند

               غزلی از:حسین منزوی

«سنگ خارای ایران» و راز ِبقای یک ملّت!

                علی میرفطروس

  پُربیننده ترین مقالات وموضوعات درسال گذشته

      کانون فرهنگی-سیاسی استادپورداوود

         گفتارهای تاریخی رحیم حدیدی

                سایت انتشارات فرهنگ

چاپ دوم کتاب«پارت ها و روزگارشان» منتشر شد

    دو نامه از علی اکبردهخدا درتبعید

                غزلی از قیصر امین پور

    اندکی شادی بايد/ که گاه ِ نوروز است 

      نوروز ماندگار است تا…،علیرضا میبُدی

      انقلاب اسلامی؟یا«کودتای انقلابی»علیه شاه؟

 علل وعوامل :آخرین بخش 

   (گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس)                 

سه شنبه،18اسفند=8مارس،روزجهانی زن   

  http://voinews.net/archive/program/8940/

                        ازدقیقهء 28

 انقلاب اسلامی؟یا«کودتای انقلابی»علیه شاه؟

 علل وعوامل : 2  

   (گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس) 

 بخش چهارم:سه شنبه،11اسفند=1مارس   

     http://www.voinews.net/archive/program/8904/

                        ازدقیقهء 40

                        اخطارشاه در6بهمن ماه 1353:

درسال1979=1357 قراردادباکمپانی های نفتی را به هیچوجه تمدیدنخواهیم کرد!  

 انقلاب اسلامی؟یا«کودتای انقلابی»علیه شاه؟

    علل وعوامل :1                                                                

    (گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس) 

                     بخش سوم

                     ازدقیقهء 33

http://www.voinews.net/archive/program/8877/     

    «انقلاب اسلامی»؟یا«کودتای انقلابی»علیه شاه؟

                       بخش دوم

     (گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس)

                           ازدقیقهء 38 

        چراغ راستی وحقیقت گوئی را  فروزان کنیم!

    ( بازهم دربارهء«شیّادی باتاریخ وتاریخ شیّادی»! )

    انقلاب اسلامی و«دلواپسان ِ»آن،خسرو فروَهَر

  «ریو اردشیر»،شهر نویسندگان در ایران باستان:

             محمود فاضلی بیرجندی

          چهره های سکولاریسم (7)،کوروش اعتمادی   

      «انقلاب اسلامی»؟یا«کودتای انقلابی»علیه شاه؟

     (گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس)

        سه شنبه،20بهمن ماه=9فوریه:ازدقیقهء 43دقیقه 

    نمایشی نوین از«آخرین شعرِ»علی میرفطروس

نگاهی تازه به«انقلاب اسلامی»(1)علی میرفطروس

       (کودتای نفتی آمریکاوعربستان علیه شاه!) 

         انقلاب اسلامی وملّی گرایان،خسرو فروَهر

          انقلاب اسلامی(بخش 2)،دکتر مِهرا ملکی

(نگاهی به عقایدمهندس مهدی بازرگان وتأمّلی بر«آخرین شعر»)

 رهبران و روشنفکران ایران  درمُرداب ِانقلاب اسلامی

               انقلاب اسلامی ازنگاه 3شاعر:

نعمت میرزازاده(م.آزرم)،علی میرفطروس واسماعیل خوئی

          گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس

    «تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها

                                   بخش 12:پایانی

                      سه شنبه،13بهمن ماه=2 فوریه

http://www.voinews.net/archive/program/8790/

                             ازدقیقهء44 

                             سیدجواد طباطبایی:

حفظ وحدت سرزمينی ايران سياسی،يک وظيفه است!

          گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس

          «تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها

                                   بخش 11

           سه شنبه،6بهمن ماه=26ژانویه

http://voinews.net/archive/program/8763/

                             ازدقیقهء43

پاسخ دکترمِهرا ملکی به دروغپردازی های محمدامینی

                دربارهء کشف حجاب زنان

        شیّادی باتاریخ وتاریخ شیّادی!     

چهره های سکولاریسم (6)،کوروش اعتمادی

 واپسین برگِ دفترِ تاریخ،جهانگیر صداقت فر

           چراغی درآن خانه روشن است!

         (دربارهء کتابفروشی کوچک میرفطروس درلنگرود)

  گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس

    «تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها

                                   بخش دهم

      سه شنبه،29 دی ماه=19ژانویه

http://voinews.net/archive/program/8736/

                             ازدقیقهء41

با وجود قانون اساسی موجود،امکان اصلاح کشور در هيچ جهتی متصوّر نيست- برگزاری رفراندوم یاهمه پُرسی(زیرنظرسازمان های ملّی وبین المللی)؛گذارمسالمت آمیزازجمهوری اسلامی- شعردردانگیزعارف قزوینی-نگاه تازهء نسل جوان به تاریخ معاصرایران:«سونامی فیلم مستندرضاشاه»-نگاهی به کتاب«نقش دین و متولیّان آن درتاریخ اجتماعی ایران»نوشتهء دکترمِهرا ملکی- رضاشاه وکاشتن نهال تجددگرائی در«شوره زار»-چرا «اتاترک»،«پدرملّت ترک»و رضاشاه،«مستبد»و«دیکتاتور»نامیده شد؟-دشمنان رضاشاه ومسئلهء تجدّدگرائی درایران-آیت الله خمینی:«رضاشاه علما را اسيرکرد…علما را هتک حرمت کردند وچقدرعمّامه ها را از سر اهل علم برداشتند…خدا می دانددر زمان[ رضاشاه]چه کشيديم».

        «کشف حجاب در دوران رضاشاه» ومحمّدامینی،

                        نامه ای ازایران

                        غزلِ ماهی،علیرضا بديع                                                                   

              چهره های سکولاریسم (5)،کوروش اعتمادی

در واکنش به اقدام «نشر آفرینش» در ویراستاری و تصحیح آثارحسین منزوی

       نامه‌ای از دکتر مصدّق به هاشمی رفسنجانی!

      گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس

«تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها

                                   بخش هشتم

    سه شنبه،15 دی ماه=5ژانویه

http://www.voinews.net/archive/program/8703/

                             ازدقیقهء45

شهرستان لنگرود و تجدّداجتماعی-«یادِبعضی نفرات…»-دکترهماناطق؛پژوهشگرممتازتاریخ مشروطیّت-ایرج میرزادرآستانهء ظهوررضاشاه:زراعت نیست،صنعت نیست،ره نیست…-مهندسی اجتماعی یا«تجدّدآمرانه»درایران و ترکیه:دوبسترمتفاوت تاریخی-«اتاتُرک»پرورش یافتهء شهرِپیشرفتهء«سالونیک»،رضاشاه،متولّدروستای «آلاشت»باکمترین امکانات آموزشی و پرورشی-اتاترک(برخلاف رضاشاه)تحصیل کردهء دانشگاه جنگ وآشنابه فرهنگ ومدنیّت اروپائی-تفاوت کشف حجاب درترکیه وایران-زوالِ روایت انحصاری تاریخ.

       سرزمین مادری،سیروس سهامی

     رقص روی یخ باآهنگ زیبای کُردی

     کوتاه،مثل آه…،5شعرازرضاکاظمی

    چهره های سکولاریسم (4)،کوروش اعتمادی

 دکترهماناطق،نویسنده وپژوهشگرممتاز تاریخ معاصرایران

                      درگذشت!

           گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس

«تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها

                                   بخش هفتم

    سه شنبه،8 دی ماه=29دسامبر

http://voinews.net/archive/program/8673/                      

                             ازدقیقهء 38

کتابفروشی کوچک میرفطروس درلنگرود وشاعران وهنرمندان بزرگ-علل عقب ماندگی های ایران ازقافلهء تجدّد اجتماعی-بهار ِتجدّدگرائی در تاریخ ایران:«کوتاه،مثل آه….»-سعدی ِ«خداوند ِسخن»وحافظ شیراز-«حافظ»،حافظهء تاریخی زمان-تاریخ ادبیّات وادبیّات درتاریخ-تجدّدگرائی،محصول انباشت ِ سرمایه های مادی ومعنوی گذشتگان است-با هجوم های پیاپیِ اقوام بیگانه،مابارها دچار«انقطاع تاریخی» شدیم وهربارمجبورشدیم که از«صفر»آغازکنیم- ضرورت مهندسی اجتماعی یا«تجدّدآمرانه»وظهوررضاشاه.

 کوتاه،مثل آه…

   (چهارعاشقانه از:نیمامعماریان،آرش شریعتی ورضاکاظمی)

         چهره های سکولاریسم(3)،کوروش اعتمادی

      گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس

«تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها

                                      بخش ششم

بازهم دربارهء ترجمهء فرانسهء «خاطرات امیراصلان افشار»-دربارهء پیدایش مفهوم«ایران نوین»وخصوصاً«انسان نوین»درزمان رضاشاه- «دولت-ملّت»وپیدایش مفهوم انسان مدرن-روایتی از محمدعلی فروغی،منوچهرفرهنگی ،ارباب کیخسرو زرتشتی وحاج سیدمحمدرضامیرفطروس-میرزاتقی خان امیرکبیرو«استبدادمنوّره»-اتاتُرک،میراث خوار ِ تجّدد ِدوران امپراطوری عثمانی.

http://www.voinews.net/archive/program/8648/

                         سه شنبه،1 دی ماه=22دسامبر

                             ازدقیقهء 42

چهره های سکولاریسم(2)،کوروش اعتمادی

     گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس

«تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها

                                      بخش پنجم

    http://www.voinews.net/archive/program/8616/

                         سه شنبه،24 آذر=15دسامبر

                             ازدقیقهء 35

سخنی دربارهء انتشارترجمهء فرانسهء کتاب«خاطرات دکتر امیراصلان افشار»- پروفسور«سافران»(جرّاح و متخصص ممتاز) بعدازعمل جرّاحی شاه درنیویورک:«اگرقراربودشاه را بکُشند،کاری بهترازاین نمی شدکرد»-مارکسیست لنینیست های ترکیه وایران؛دونظرمتفاوت دربارهء اتاتُرک ورضاشاه- نظرنویسندهءکتاب«دموکراسی ناقص»(«م.الف.جاوید»=محمدامینی؟)دربارهء اصلاحات اجتماعی رضاشاه-«م.الف.جاوید»(محمدامینی؟)واستقبال از سقوط حکومت رضاشاه واشغال ایران توسط ارتش سرخ شوروی!-شعری از استادمحمدحسین شهریاردربارهء فرارسران«فرقهء دموکرات»ونجات آذربایجان.

  انتشارترجمهء فرانسهء «خاطرات امیراصلان افشار» 

     گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس
 
                    برنامهء سه شنبه،17 آذرماه=8 دسامبر
 
  «تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها
 
      http://www.voinews.net/archive/program/8583/
 
                               بخش  چهارم
                                     ازدقیقهء 39

برای آزادی «محمودبهشتی لنگرودی»،سخنگوی کانون صنفی معلّمان ایران-ذات آمرانهء تجدّداجتماعی-میرزاتقی خان امیرکبیر و«استبدادِ منوّره»- به توپ بستن مجلس شورای ملّی و یأس وناامیدی روشنفکران ایران –سپهدارها وجنگ سالاران بجای روشنفکران ورهبران سیاسی-ملاقات رهبران«انجمن ایران جوان»بارضاخان سردارسپه درسال1300خورشیدی-نگاه زنان، رهبران سیاسی وروشنفکران ایران به اروپادرمسئلهء تجدّد-غیرت یاحمیّت ملّی رضاشاه-رضاشاه:«زمان دیگربه نفع ایران نیست ومابسیارازقافلهء تمدّن عقب هستیم!»- سخن رضاخان سردار سپه خطاب به علی اکبرسیاسی(نخستین رئیس دانشکاه تهران) – روایت دکترمحمودحسابی ازچگونگی ایجاد دانشگاه تهران-رضاشاه،«دیوارصوتی تاریخ معاصرایران را شکست!»- زمینه های متفاوت تجدّدگرائی اتاترک ورضاشاه.

چهره های سکولاریسم(1)،کوروش اعتمادی

       گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس
 
                    برنامهء سه شنبه،10 آذرماه=1 دسامبر
 
  «تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها
 
           http://voinews.net/archive/program/8554/
 
                               بخش  سوم
                                     ازدقیقهء 43
شعری ازیغماگلروئی-«نواندیشان دینی»؟یا«روشنفکران دینی»؟-انقلاب اسلامی ایران؛نالازم ترین انقلاب در دوقرن اخیر-شعروادبیّات ایران یکی از سکولارترین،غیرمذهبی ترین وعرفی ترین شعروادبیّات جهان –قرائت عرفانی وایرانی ازاسلام -اوج احساسات ضدانگلیسی درایران وظهوررضاخان سردار سپه(رضاشاه)-رضاشاه قراردادنفتی کمپانی های انگلیسی را درمیان شعله های آتش انداخت-رضاشاه ونامگذاری خوزستان به جای عربستان-پیدایش انجمن های ایران جوان،ایران نو وتجدّد-خاطرات دکترعلی اکبرسیاسی(نخستین رئیس دانشگاه تهران).

  سخنگوی معلّمان ایران؛محمود بهشتی لنگرودی

                      اعتصاب غذا کرد

                  بیانیه­ء کانون نویسندگان ایران

   به مناسبت سالگرد قتل نویسندگان آزادی­خواه،محمد مختاری وجعفر پوینده

                 برنامهء سه شنبه،3 آذرماه=24نوامبر
  «تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها
                   بخش دوم
                                                ازدقیقهء 41
یادی ازمحمّدمختاری،محمّدجعفرپوینده و….قربانیان قتل های زنجیره ای-تفاوت اسلام ومسیحیّت-ادغام دین وسیاست دراندیشهء«نواندیشان دینی ایران»-یکی ازدیپلمات های خارجی مقیم ایران بهنگام ظهور«سردارسپه(رضاشاه):«ایران، مُلک متروکی بود که به حراج گذاشته شده بود و هر قدرت خارجی که قیمت بیشتری می داد و یا تهدید ِ پرسروصداتری  بکار می بُرد، می توانست آنرا از چنگ زمامداران فاسد قاجار بیرون آوَرَد…»-ملک الشعرای بهارودیگر روشنفکران ایران درآرزوی پیدایش یک«مُشت آهنین»و«یک دیکتاتور ِترقیخواه»-براساس اسنادوزارت امورخارجهء انگلستان،دولت انگلیس هیچ نقشی درروی کارآوردن سردارسپه(رضاشاه)نداشت-سِرپرسی لورِن(وزیرمختاردولت انگلیس درایران):«رضاخان شخصیّتی بزرگ‌تر از آن است که بتوان همانند رئیس الوزراءهای پیشین  از مسند قدرت به زیرش آورد.»-رضاخان سردارسپه خطاب به انگلیسی ها:«شیخ خزعل، رعيّت ايران است و هيچ قانون بين المللی   دولت انگلستان را مُجاز به دخالت در امور داخلی ايران نمی کند».

   دکترمظفربقائی:قربانی ِ«حمّام فین ِ»حزب توده!(2)

                        علی میرفطروس

       گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس

حملات تروریستی پاریس:زمینه ها،علل وعوامل

http://voinews.net/archive/program/8493/

              برنامهء سه شنبه،26آبان=17نوامبر

          ازدقیقهء 44

سه شعر،ارسلان محمدی

     گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس
«تجدّد ِآمرانهء دوران رضاشاه»؛کمبودها وکامیابی ها
       برنامهء سه شنبه،19 آبان=10نوامبر
http://www.voinews.net/archive/program/8464/
  ازدقیقهء 43
     بخش نخست
دشمنان رضاشاه وضرورت نقد«تاریخ ایدئولوژیک»و«ایدئولوژیک کردن تاریخ» -«تجدّدآمرانهء دوران رضاشاه»؛بحثی مشاجره انگیز- ضرورت ِداشتن«متدُلوژی»دربحث-کارل پوپرواندیشهء«مهندسی اجتماعی تدریجی»-فکر«تجدّدآمرانه»ودواستبدادسیاسی ومذهبی -وزیرمختارانگلیس درتهران:«حکومت مرکزی درخارج ازپایتخت  وجود نداشت»-محمدعلی فروغی:«ایران نه دولت دارد ونه ملّت!» 

پوری سلطانی،«مادر ِکتابداری نوین در ایران»

درگذشت!

چرا جامعهء سوئد سکولارترین جامعهء غربی است؟

کوروش اعتمادی 

                           
        گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس (10)

          برنامهء 3شنبه5 آبان=27 اکتبر

                       ازدقیقهء 34

دربارهء آثارخلیل ملکی-انقلاب مشروطیّت ازدیدگاه جلال آل احمد-شیخ فضل الله نوری؛«شیخ شهید»-آل احمد و«وحدت حوزه(علمیّهء قم) با دانشگاه-عارف قزوینی و شیخ ومُلّا وواعظ-فقدان متدُلوژی درعرصهء تحقیقات تاریخی وعوارض آن- فتحعلی‌شاه قاجار خطاب به قنسول انگلیس:«چند ذرع باید زمین را كَند تا به ینگه‌دنیا (آمریكا) رسید؟».-قرون وسطای تاریخ ایران وظهوررضاشاه.

دوشعراز:قیصرامین پور

 گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس (9)

          برنامهء 3شنبه21مهر=13 اکتبر ‎

                       ازدقیقهء 32

 دربارهء فقدان دموکراسی وتوسعهء سیاسی در زمان شاه-آزادی ودموکراسی در نزدروشنفکران ایران:نمونه جلال آل احمد-سه رویکردمتفاوت روشنفکران ایران نسبت به رژیم شاه  دربعداز28مرداد32-تفاوت نظرآل احمدوخلیل ملکی دربارهء ماجرای 15خردادآیت الله خمینی- تحقّق هدف ها وآرمان های شریف  به وسیله یاوسایل شریف احتیاج دارد-ماجرای غرق شدن«ماهی سیاه کوچولو»(صمدبهرنگی)-و….

 بیانیه­ء کانون نویسندگان ایران دربارهء محکومیت سه هنرمند جوان

     گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس (8)

                  برنامهء 3شنبه14مهر=6 اکتبر ‎

اشاره ای به  اعتصاب غذای خشک «محمودبهشتی لنگرودی» سخنگوی کانون صنفی معلّمان ایران-نظرنورالدین زرّین کِلک دربارهء«کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان»-ماباانقلاب مشروطیّت ازپیلهء قرون وسطی خارج شدیم- بدری تُنَدَری(فانی)شاعرهء عصرمشروطیّت دربارهء حجاب- روشنفکران ورهبران سیاسی وظهوررضاشاه –سال های 1340- 1350و شکوفائی فرهنگ وهنروادبیّات درایران- دربارهء« لُرتا هایراپتیان»(نوشین) هنرمندبرجستهء تئآترایران-محمدعاصمی،هنرمندتئآتر،شاعر،نویسنده وسردبیرفصلنامهء«کاوه»وایرن عاصمی–هماروستا  هنرمندبرجستهء تئاترایران:«دریای من، ایران است ومن درخارج ازایران مانندماهی ِ افتاده به خشکی  خواهم مُرد»- بیادهما روستا«قوی زیبا»ی تئاترایران :«شنیدم که چون قوی زیبابمیرد» -بهمن مقصودلو سینماگر ومستندساز:«رژیم اسلامی می خواست و خیلی هم کوشیدتا زنان ما را به شکل زنان عربستان سعودی دربیاورد اما موفق نشد، به همین جهت است که یکی ازمشکلات اساسی رژیم کنونی دراین 38سال،مبارزه با زنان ایران بوده وهست! ».

                                     ازدقیقهء 38

خُنیاگران آذربایجان

عاشقانه ها،یوسف صدیق(گیلراد)

        گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس (7)

دربارهء خلیل ملکی:اندیشمندتنها-خلیل ملکی مرداخلاق-خلیل ملکی ،روشنفکری اصلاح طلب وفرهنگساز-ملاقات ملکی باشاه درسال 1339-تأثیرنظرات وپیشنهادات ملکی درمنشوراصلاحات ارضی واجتماعی شاه درسال 1341 -روایت ملکی ازکمیته های ایالتی حزب توده در آذربایجان- غائلهء آذربایحان وانشعاب خلیل ملکی ازحزب توده-کارزاربیرحمانهء حزب کمونیست شوروی ورادیومسکو علیه خلیل ملکی- قتل خلیل ملکی درحمّام فین حزب توده-موضع خلیل ملکی دربارهء رویداد28مرداد32-نظرخلیل ملکی دربارهء اصلاحات اجتماعی شاه وشورش 15خرداد42آیت الله خمینی و….

                                     ازدقیقهء 38   

شاهنامه در دو بازخوانی

       به آرامی آغاز به مردن می‌کنی،پابلو نرودا                           

غزل امروزایران،مهدی موسوی

         گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس (6)

شعربعداز28مرداد32:شعرنهیلیسم و زوال – شعراخوان ثالث(م.امید) دربارهء دکترمصدّق-کتاب«دموکراسی ناقص»نوشتهء«م.الف.جاوید» ومصدّق-تحوّلات فرهنگی وهنری عظیم درسال های 1340تا1356-دکترهوشنگ منتصری خواهرزادهء دکتررادمنش(دبیرکُل حزب توده)ومترجم کتاب «زردهای سرخ» درمقام ریاست دانشگاه های آریامهر وتبریز-خلیل ملکی وملاقات باشاه-یادی از«فیروزشیروانلو»وتأسیس «کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان»- شاعران وهنرمندان بزرگ ایران درسال های 1340تا1356-و…

                               ازدقیقهء 39

         فخر به تغافل،جهانگیر صداقت فر 

      کوتاه،مثل آه…. سه شعراز:رضاکاظمی

         گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس(5)

                               ازدقیقهء 37  

دربارهء تحوّلات روشنفکری درایران معاصر-انتشارنشریهء «سهند»دردانشگاه تبریز-محفل استادعبدالله واعظ در تبریز و نخستین شعله هابرای توجه وتحقیق درزندگی «حسین بن منصورحلّاج»- دشواری های گذر ازکوچه های تاریخ معاصرایران- یادی ازسفرشاه وفرح پهلوی به آمریکاوهجوم افراد«سازمان کمونیستی احیاء»درمحوطهء کاخ سفید-و….«دشت خاوران»:یادی از قتل عام زندانیان سیاسی درشهریورماه67 باشعری از«سیف الدین فرغانی» شاعرعصرمغول.

             شرف ِ اهل اندیشه،شاهین نژاد  

       گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس(4)

                        ازدقیقهء 40

بازهم دربارهء توافقنامهء هسته ای ایران و تلاشی برای جلوگیری ازحملهء نظامی اسرائیل به ایران – محمدرضاشاه دربهمن ماه 1349:«بین قدرت های امپریالیستی وما  برخوردی روی می دهد!» – چراشاه درآغازانقلاب اسلامی دربرخوردباتظاهرات مردم،کاری نکردومنفعل ماند؟- شعروادبیّات دربعداز28مرداد

          پاسخ به درخواست مناظره آقاي محمد امينی

    گفتگوی علیرضا میبدی با علی میرفطروس (بخش 3) 

دربارهء توافقنامهء هسته ای ایران با5+1،سخن ِ تازهء یکی ازرهبران جبههء ملّی دربارهء 28مرداد32،وجوه مشترک شخصیّت دکترمصدّق ومحمدرضاشاه،اشاره ای به کتاب«کودتا»،اثردکتریرواند آبراهامیان و…

 ۲۸ مرداد ۳۲:گفتگوی علیرضا میبدی با علی میرفطروس(بخش 2)

 ۲۸ مرداد ۳۲ : گفتگوی علیرضا میبدی با علی میرفطروس (بخش 1)

 The 1953 ‘Coup d’etat’ in Iran      

and Mosaddeq’s Alternative Plan

                                  Ali Mirfetros                             

28مرداد32 و«پرسش های بی پاسخ درسال های استثنائی»!

نقدی بر«سوداگری باتاریخ»ِمحمدامینی: حسن اعتمادی                   

  خطرچوب بدستان«سازمان احیاء»(به رهبریِ محمّدامینی)،شهرام فرهمند

         تارنمای تازهء انتشارات فرهنگ        

                 بخش تازه ای ازچاپ پنجم کتابِ 

ِ     «دکترمحمّدمصدّق،آسیب شناسی یک شکست»

                  ویژه نامهء دکترمظفربقائی کرمانی:

دکترمظفّربقائی؛قربانی ِ«حمّام فین ِ»حزب توده!: علی میرفطروس ؛ نامه وشعرمنتشرنشده ای ازسعیدی سیرجانی دربارهء مظفربقائی دکترمظفّربقائی؛ مردی ازخطّهء تراژدی خیز ِکرمان: دکترمحمدعلی نجفی بقائی مخالف خط حسن آیت  درحزب بود: حمیدسیف زاده

                           گزارش یک مرگ: 

محبوسی بنام«محمدکتیرائی» یا«دکترمظفربقائی»!

         پانزدهمین سالگرد جاودانگی ِ احمد شاملو

            بیداد ِ«تازه‌ به دوران رسیده ‌های فرهنگی»!

         سخنی دیگر بابهرام مشیری،خسرو فرَوَهر

            شهریار ِایران شناسی؛دکتر شهریار عدل

            «خسرو خوبان» ادبیات ایران درگذشت 

     بهرام مشیری،«پدیده»ای که بایدازنوشناخت!(2)

     بهرام مشیری،«پدیده»ای که بایدازنوشناخت!(1)

                     ارمغان چهل سالهء پارس 

بزرگداشت شاهرخ مسکوب درلندن  

پُرخواننده ترین مقالات درسال گذشته

                            * * *

خراسان است اینجا،استادمحمدجان شکوری

         کوتاه،مثل آه…. سه شعراز : رضاکاظمی

در بارهء کتاب «تذکرهء اربیل»

سرودهايی که گويی رويداد 57 را پيش بينی کرده اند،

                       دَمی باشاهنامه    

         در ایمان من مپیچ،که می‌رنجم،مزدک بامدادان

     اسلام سکولار:افسانه یا واقعیّت؟،کوروش اعتمادی

                            انقلاب 57،تلویزیون من وتو

   چگونگی درگذشت سپهبد علی محمد خادمی،سیروس علائی

           «پیشوای آلمان»،مُستندی از:رهااعتمادی

          انقلاب اسلامی ایران به روایت احمدرضا بهارلو

               چراشاه رفت؟،به خوانش ِ مازیارقویدل

                چرا«شاه رفت»؟،دکترامیراصلان افشار           

            کودتا؟ یا افسانه‌ء کودتا؟،دکترمجیدمحمّدی

                    ناگفته های تاریخ،دکترمهرا ملکی 

سالگرد قتل استاداحمدتفضّلی،ایران‌شناس و پژوهشگربرجسته

                              در دی‌ماه 1375 

                 دیداری با علی‌اشرف درویشیان   

سوگیادی برای دکترامیرعلی شیبانی،محمود فاضلی بیرجندی

    شعری از:نجیب بارور،شاعر هم میهن افغانستانی 

                 چه آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم 

غائلهء آذربایجان،ارتش سرخ وکمونیست های ما،جواد رحیم لو    

  بابک امیرخسروی:آذربایجان در گلوی استالین گیر کرد! 

               دکتررضا براهنی: برای ایران می‌جنگم!                

  دکترجواد طباطبایی در تبریز:                     

   تاريخ جمهوری باکو در دل تاريخ ايران جای دارد  

         حسین بن منصورحلّاج درتهران! 

                شبی با «فرهنگ مهر» و همزبانان من 

    «یادداشت های محرمانهء کنسولگری انگلستان …»،

               محمودفاضلی بیرجندی

نشریهء بخارا،شمارهء 102 با جشن نامهء دکتر محمدعلی موحّد     

              گیلان از چشمِ چشم‌بادامی‌ها،فرشاد قربانپور

                       غزلی از: محمدعلی بهمنی

       سعیدی سیرجانی؛رند عالمسوزی که مصلحت‌بین نبود:

                         دکترصدرالدین الهی

                  اینجا چراغی روشن است …

    (به مناسبت  هفتاد و هفتمین سالروز وقف کتابخانه و موزهء ملی ملک)

                                          کوتاه؛ مثل آه…(2)

سه شعر از جعفرشفیعی لنگرودی،نسرینا رضائی ورضاکاظمی

                                  دکترمینوامیرقاسمی :

               نگرشی جامعه شناختی بر اساطیر و…  

       جهانِ ایرانی شاهرخ مسکوب از نگاهِ داریوش کارگر

            تجلیل ازاستاددکترمحمّدپاکروان در لوس آنجلس 

             چاپ غیرمُجاز ِآثارعلی میرفطروس 

          فصلنامهء «ره آورد»،شمارهء 108  منتشرشد 

         «نوشته‌های کسروی در زمینه‌ء زبان فارسی»

                                خاستگاه سیاوش

                         مردم قدرشناس!

             معلّم من؛فریدون آدمّیت:دکتر صدرالدین الهی

         رستم و سهراب شاهنامه به روایت استاد خالقی مطلق 

      صدرالدین عینی، زبان فارسی و تاجیکستان،استادجلال متینی

                نامۀ روشن،ارجنامهء استادمحمدروشن

                     بخش تازه ای ازچاپ پنجم کتاب ِ 

            «دکترمحمدمصدّق:آسیب شناسی یک شکست» 

                              کوتاه، مثل آه…

سه شعراز:حسین منزوی،حافظ موسوی وسیدعلی صالحی

           معرفی آخرین کتاب هنری کیسینجر،سارا ایرانی

 زندگینامه و خدمات فرهنگی استاد منوچهرمرتضوی منتشرشد

                 دژ ِ«بابک خرّمدین»درخطر نابودی!

       اسطورهء صبا:سیری در زندگی و آثار ابوالحسن صبا 

             بزرگداشت استادعبدالحسین زرین‌کوب

              فصلنامهء «میراث ایران»  منتشرشد

     بیانیه‌ی انجمن‌های پشتیبان و دوستدار میراث فرهنگی

         زندگینامه و خدمات علمی استادمحمدجان شکوری

                                خانهء اسناد

       دانشمند تاجیک: ایرانی هستیم و زبانمان پارسی است

                        دوشعر از یغما گلرویی                             

                      مهاجرين،شعری از:مانی

                  دکترمحمّدمصدّق ومحمّدعلی فروغی:

دو روِش ومنِش ِ سیاست ورزی درایران معاصر،علی میرفطروس

  نقش و نقشهء دکترمصدّق در روز 28مرداد،علی میرفطروس

                     مدیرمسئول اسنادسازمان سیا:

           هیچ سندی،«تازه»نیست!،علی میرفطروس

            دکترمحمّدمصدّق؛ فصل ناتمام،علی میرفطروس

    نقدی برکتاب«سوداگری باتاریخ»ِمحمدامینی:حسن اعتمادی 

                  گور ِ خالی 28 مرداد، سیروس مرادی

           یادداشتی  دربارهء 28 امرداد 32، مرتضی مردیها     

 افسانهٔ کودتای آمریکایی ونقش ناچیزسیا در۲۸مرداد: ری تکیه  

  يك بستر و چهار رويا(نقدکتاب يرواند آبراهاميان)،فريدون مجلسی 

                  غلطوارهء فکر سياسی،مرتضی مردیها 

                        درگرامیداشت بابک امیرخسروی

           ایران را چرا باید دوست داشت؟،محمّدعلی فروغی

             یکصدمین شمارهء مجلهء بخارا  منتشرشد

                  مقاله ای ازدکترصدرالدین الهی

                   مجلهء «خط مهر» منتشر شد

                 پژوهشی در اسامی الحان ساسانیان

                درکِ ملّی از تاريخ ،علی میرفطروس 

                       رُنسانس ایرانی،خسرو فرَوَهر

              خاطره‌ای خواندنی از «ملک الشعرای بهار» 

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم ،باصدای مهدیّهء محمد خانی

              گرامیداشت زادروز اسماعیل خویی در لندن

  « دادخدا سیم‌الدّین‌اف» برنده جایزه‌ی« بنیاد منوچهر فرهنگی» شد

   جلوه­ های خِرَدورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و…،وحیدسبزیان

                         مجله‌ «ایران و قفقاز» 

               ایران در شاهنامه، حسن انوری

نگارگری شاهنامه/ اولگ گرابار؛ ترجمه محمود فاضلی بیرجندی

آیین نکوداشت دکتر محمّدعلی موحّد در دانشگاه تبریز

               دردنامهء احمدرضا بهارلو به اصغر فرهادی

      یادنامهء استادباستانی پاریزی در «بخارا »

       ياد آن شب که صبا بر سر ِ ما گل مي‌ريخت

زبان فارسی و مرزهای جغرافیایی آن در گفت‌وگو با مسعود میرشاهی

در عفولذتی ست؟،مسعودسپند

هوشنگ سیحون، مرد بناهای ماندگار درگذشت

از جاودانگی،جهانگیر صداقت فر   

«ایران درگذر ِروزگاران» منتشرشد                       

           حسيـن مُـنـزوی:«حنجرهء زخمی تغزّل»

               حسین علاء، نامـور ِ ناشناخته                 

   راه اندازی بخش سیرلیک پارسی‌انجمن    

افسانهء مصدّق و بهائيان                                                                                                    

دکترمحمّدمصدّق،«دموکراسی ناقص» ومحمّدامینی:حسن اعتمادی                                                  

   دوبخش تازه ازکتاب«دکترمحمدمصدّق:آسیب شناسی یک شکست     

              پُربیننده ترین مطالب تارنما درسال گذشته:

   چاپ پنجم کتاب«دکترمحمّدمصدّق،آسیب شناسی یک شکست»                                             دراینترنت

          استاداحسان یارشاطر:یار ِ شاطر ِادب و فرهنگ 

دکترمحمّدمصدّق،«دموکراسی ناقص» ومحمّدامینی:حسن اعتمادی

                                   * * * *                     

         نگاهی به کتاب«محمد رضا پهلوی،آخرین شاهنشاه »

 نوشتهء دکتر هوشنگ نهاوندی و دکتر ایو بوماتی،رحمت قاسم بیگلو 

کانون نویسندگان ایران:آن که باید پوست بیاندازد، حاکمیّت است!

          معرفی کتاب «یاد نامه شفا»،رحمت قاسم بیگلو

            چهارمین شماره‌ء فصلنامه‌ء «زبان پارسی»          

     درباره‌ء فقر فرهنگی مهاجمان و گسترش زبان فارسی،

                         دکترجلال متینی

                       صد سال زندگی ِ ستوده                    

                    آخرین شعر،علی میرفطروس ( متن )

                    آخرین شعر،علی میرفطروس ( صدا )

انتشار متن مذاکرات نمایندگان آیت الله خمینی و کارتر در نوفل‌لوشاتو

محمّدرضاپهلوی:آخرین شاهنشاه،دکترهوشنگ نهاوندی – ایوبوماتی

                 چرا«شاه رفت»؟،دکترامیراصلان افشار

گردهمايی اعتراضی جامعهء مدنی عليه بنزين ِ قاتل و هوای آلوده!

   عارف:«ما را نگذارند به یک خانهء ویران!»،محمود خوشنام

             آموزش زبان فارسی،نگارش مازیارقویدل

«آموزش زبان مادری»،آری!«آموزش به زبان مادری» نه!،مسعودلقمان

             مجلّهء«بخارا»،جشن نامۀ «سایه» منتشر شد

                             تازه های ایران شناسی 

                        ارج نامهء استادجلال متینی  

                     بزرگداشت استادشجاع الدین شفا

           از کافه نادری تا کافه فیروز،مهدی اخوان لنگرودی

روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم ِ دکتر مصدّق،محمدعلی همایون کاتوزیان

         جُغد ِجنگ:سرودی در ستایش صلح،علی میرفطروس

               معینی کرمانشاهی:شاعرافتادگی وآزادگی

                  درستیز ِ رستم وسهراب،ایرج طبیب نیا

نقدی بر نمایشنامهء «مرگ یزدگرد»اثر بهرام بیضائی،غفّارحسینی

     بخش های تازه ای ازکتاب«آسیب شناسی یک شکست»

                   از آشوریان «ایرانی‌تر» نداریم

معرفی دو کتاب درباره‌ی زبان،تاریخ وفرهنگ آذربایجان و اران

            ۴۷ هزار کتاب و عکس تاریخی به یغما رفت!

           شعری از اسماعیل خویی با پیشگفتاری از سبا خویی

      زیر فلسفهء پرپرِ سیمرغ،میرزاآقا عسگری(مانی)

                      هوای خانه،مسعودسپند

پیام ِ رییس جمهور ِتاریخ به مناسبت ِ عید ِ سعید ِ کریثطمس!(طنز)،پ.مهرکوهی

      ياد ِدوست،به ياد دکتر غفّارحسينی،علی ميرفطروس

                  فصلنامهء«ایران نامه» منتشرشد

    جداشدن آذربایجان وکردستان ازایران،گفتگوبادکترمِهراملکی

                       همایش کوشیار گیلانی

      رنسانس ایرانی:مولّفهء سوم،آباد کردن گیتی،شاهین نژاد

         پاسداری وپیرایش زبان پارسی در «پارسی‌انجمن»

بهرام مشیری:عالِم؟ یا سارق آثاردیگران؟ (بخش 1)،خسرو فرَوَهَر

 بهرام مشیری:عالِم؟ یا سارق آثاردیگران؟ (بخش 2)،خسرو فرَوَهَر

               شیّادی باتاریخ،وبلاگ عقل نقّاد

  چاپ پنجم کتاب«دکترمحمّدمصدّق،آسیب شناسی یک شکست»

                             دراینترنت

  مهرجویی:بایک تمدّن 2500 ساله بایدازآلودگی هوا بمیریم؟ 

                         انسان های بزرگ

سند منتشرنشده:نامهء حزب تودهء ايران به آيت‌الله خمينی

       ملاحظاتی در بارهء انقلاب مشروطه،احمداشرف

      دكترخانلری؛قافله سالار«سخن»،علی ميرفطروس

  پاسخی به توهین های بهرام مشیری به استادشجاع الدین شفا و…

                       خسرو فَرَوَهَر

              حضوری چشمگیر در فرصت تبعید:

 نگاهی به اثری منتشر نشده از داریوش کارگر زرین قلم،مهدی استعدادی شاد

نشریهء بخارا،با ویژه نامهء استاد دکترناتل خانلری  منتشرشد

 محمد علی فروغی در رویاروئی با محمّد مصدّق،حوریهء سعیدی

یادمان داریوش کارگر،نویسنده وپژوهشگرتاریخ ایران باستان

    دربارهء علی میرفطروس:برنامهء علیرضامیبُدی (2)

نقدی برکتاب «سوداگری باتاریخ»ِ محمدامینی:حسن اعتمادی(1)

نقدی برکتاب«سوداگری باتاریخ»ِ محمدامینی:حسن اعتمادی(2)

               مؤلّفه های رنسانس ایرانی،شاهین نژاد

                           روشنگرنسل سوخته

            جهان را روشن کن!،جعفرشفیعی نسب  

           مَحَکستان،درشناخت تاریخ وفرهنگ ایران 

  اسناد و حقایقی دربارهٔ محمّد امینی که بنام دفاع از مصدّق،

             تاریخ را تحریف میکند،خسرو فرَوَهَر

افسانهٔ کودتای آمریکایی و نقش ناچیز سیا در ۲۸ مرداد،ری تکیه

      جایگاه سیاسی- نظامی حزب توده وسقوط دولت مصدّق(3)

                           علی میرفطروس

     دکترمحمّدمصدّق،«دموکراسی ناقص» ومحمّدامینی(2)

                            حسن اعتمادی

          استاداحسان یارشاطر:یار ِ شاطر ِادب و فرهنگ

            شش دهه پس از شالاپّ بزرگ ، محمد قائد 

         نقد کتاب جدید دکتر یرواند آبراهامیان ، دکتر مجید تفرشی

                   ملک التجّار فرهنگ:حاج حسین ملک

                      رادیومانی:صدای فرهنگ واندیشه

       جایگاه سیاسی- نظامی حزب توده وسقوط دولت مصدّق(2)

                             علی میرفطروس 

      مقایسهء نظری ِ اشعارسهراب سپهری و رها اعتمادی:کسری   

       جایگاه سیاسی- نظامی حزب توده وسقوط دولت مصدّق(1)

                                 علی میرفطروس 

              علی میرفطروس:زندگی وآثار او                      

            خانم امیر شاهی چرا سلسلهء خصومت بجنباندید؟ 

              درپاسخ به مهشیدامیرشاهی،علی میرفطروس  

                    مدیرمسئول اسنادسازمان سیا:

          هیچ سندی،«تازه» نیست!، علی میرفطروس

           سخنی بانویسندهء طنّاز،مهشیدامیرشاهی      

 کودتا‌های کمونیستی در جنگ سرد و ۲۸ امرداد،خسرو فروهر

«اسنادتازهء سازمان سیا»:یک دروغ تازه!، علی میرفطروس

      رویداد28مرداد32 وکودتای شیلی،علی میرفطروس

                 درپاسخ ِمحمدامینی!،حسن اعتمادی

   جایی که حقیقت آزاد نیست، آزادی حقیقت ندارد:شاهین نژاد

 دکترمحمّدمصدّق،«دموکراسی ناقص» ومحمّدامینی(بخش اول)

                             حسن اعتمادی

          مَحَکستان، درشناخت تاریخ معاصرایران

       28مرداد32وسقوط آسان ِ دولت مصدّق،چرا؟

                      علی میرفطروس             

             پیک ِ آخر،قصّهء تازه ای ازقاسم کشکولی

 مهدی غبرائی:«ترجمه» پیشهء من نیست؛ معنای زندگی من است

                       دربارهءفیلم مستند«رضاشاه»

 قمرالملوک وزیری،در دل و دیدهء استاد مرتضی نی داوود!

  یادباد!(نگاهی به خاطرات دکترمحمدحسن سالمی)،همایون داوودی

                    جهانِ ایرانی شاهرخ مسکوب

           (از نگاهِ داریوش کارگر وهمراه با صدای وی)

             پژوهندهء روزگار ِ دُرشت( شاهنامه وایران)

                           چکامهء بهار،مسعودسپند

                   منوچهرفرهنگی،مردی برای تمام فصل ها

                   بیادمنوچهرفرهنگی(شاهنامه وایران)

         شب «مجله‌ء آینده»: ایرج افشار در مقابل جهل ایستاد

                  یادنامهء پژوهشگرفرزانه،داریوش کارگر

               چرا فردوسی ‌شیعه نیست؟،مهندس شاهین نژاد

         چاپ دوم«خاطرات دکترامیراصلان افشار»،علی میرفطروس

             کتاب سرو سهی (یادنامهء استاد مرتضی ثاقب‌فر)

                                  من همون ایرانم،رهااعتمادی

                                دکترامیراصلان افشار: چرا«شاه رفت»؟ 

                    بهارستان،علیرضامیبدی       

      گرامیداشت یاد استاد مرتضی ثاقب فر(شاهنامه وایران) 

              اصلاحات رضاشاه(1)،رحیم حدیدی ماسوله

                          ( رضاشاه،راه آهن سراسری ودکترمحمدمصدّق)

       شاهنامه خوانی و شاهنامه دانی، با مازیار قویدل

       جلوگیری ازمراسم یادبود استاد  مرتضی ثاقب‌فر

 نقدکتاب ِ«سوداگری باتاریخ ِ»محمّدامینی از:حسن اعتمادی،بخش3

 نقدکتاب ِ«سوداگری باتاریخ ِ»محمّدامینی از:حسن اعتمادی،بخش2

    نگاهی دیگربه تاریخ معاصرایران،رحیم حدیدی ماسوله

                   ( نقدی دیگربر کتاب «سوداگری باتاریخ»)

             سخنرانی میرزاآقاعسگری(مانی) 

         بازخوانی  زندگی ِ استادمرتضی ثاقب فر    

               استادمرتضی ثاقب ‌فر درگذشت!

       نگاهی به«سوداگری باتاریخ» ِمحمدامینی،از:رحیم حدیدی ماسوله

                نقداندیشه های بهرام مشیری(2):رحیم حدیدی ماسوله                   

    نقداندیشه های بهرام مشیری(1):رحیم حدیدی ماسوله

     زير چراغ ماه؛ تازه ترين سروده های عليرضا ميبدی  

               نگاهی دیگربه تاریخ معاصر،رحیم حدیدی ماسوله

                         (دکترمصدّق،علی میرفطروس،بهرام مشیری،محمّدامینی و….) 

     علی میرفطروس،فریدون آدمیّت،هماناطق، امینی و مشیری:

               رحیم حدیدی ماسوله   

      شاهنامه خوانی و شاهنامه دانی: مازیار قویدل

 دکترمصدّق،بهرام مشیری ومحمّدامینی:رحیم حدیدی ماسوله

     یادمان داریوش کارگر،نویسنده وپژوهشگرفرهیخته

داریوش کارگر، عبور از داستان نویسی به پژوهش در متون کهن

 نگاهی به عقایدعلی میرفطروس وسخنی بابهرام مشیری  ومحمدامینی

         علی میرفطروس:زندگی وآثار او

 گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس درتلویزیون پارس

          و رادیو صدای ایران(23)

                  اسلامیّت و ایرانیّت  دراندیشه های دکترمحمدمصدّق

    دَمی با شاهنامه  وهمدَمی با شاهنامه: مازيار قويدل

         برنامهء پیش کشی به علی میرفطروس

گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس درتلویزیون پارس(22)

          دربارهء آسیب شناسی اندیشهء سیاسی دکترمحمدمصدّق

بُرُون کوچی* از پوشۀ شن!،شعری از:میرزاآقا عسگری( مانی )   

    شاهنامه دانی و شاهنامه خوانی با مازيار قويدل

         محمدجان شکوری، فرزانهء تاجیک درگذشت

   گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس درتلویزیون پارس

          و رادیو صدای ایران(20)

دربارهءآسیب شناسی دوران دکترمحمّدمصدّق

    گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس درتلویزیون پارس

              و رادیو صدای ایران(18)

          دربارهءآسیب شناسی دوران دکترمحمّدمصدّق 

         گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس درتلویزیون پارس

            و رادیو صدای ایران(17)

دربارهءآسیب شناسی دوران دکترمحمدمصدّق و رویداد 28مرداد32

   گفتگوی علیرضامیبُدی باعلی میرفطروس درتلویزیون پارس

            و رادیو صدای ایران(16)

         دربارهء روشنفکران عصرمشروطیّت وزمان رضاشاه