تازه‌ها

بخارای نوروزی منتشر شد

غزلی ازحسین منزوی

شمارهء تازهء مجلّهء فردوسی منتشرشد

برگزاری رفراندوم؛یک ضرورت ملّی و بین المللی

بی بی سی:کودتای آمریکابرای سرنگون کردنِ شاه

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برگزار شد 

نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»…ودیگرهیچ!(بخش پایانی)،علی میرفطروس

نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»…و دیگرهیچ!(1)،علی میرفطروس

۴۳ سال زندان برای دو زرتشتیِ هنردوست!

روشنفکران و رهبران سیاسیِ دیروز؛معمارانِ تباهیِ امروز

آخرین شعر،علی میرفطروس

تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها(2)،علی میرفطروس

تندیس ماندگار،علیرضامیُبدی

رفراندوم:اینست شعارِمردم!

سخنرانی درکتابفروشی فروغ:جایگاه‌ شیروخورشید و سرود ملّی ایران

سرگذشت کتاب ۲۳ سالِ علی دشتی،علینقی منزوی و من،هوشنگ معین زاده

تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها،علی میرفطروس

تظاهرات درپاریس درهمبستگی بامبارزات مردم ایران

سالِ سرنوشت!:بازخوانیِ یک متن

انتشار مجموعه ۵ جلدی مقالات خلیل ملکی

 خرابی چون که ازحد بگذرد آباد می گردد،فرّخی یزدی

احمد تفضّلی؛شهیدِخِرَدمند و دانش‌پژوه:ژالهء آموزگار

این خانه قشنگ است ولی خانۀ من نیست،استادخسرو فرشیدوَرد

سپاس،ستایش و گزارش دربارهء چاپ پنجم کتاب«آسیب شناسی یک شکست»برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

گزارشِ نشستِ معرّفی و نقد کتاب«تاریخ سبئوس»

غزلی ازمحمدعلی بهمنی

دکترمحمّدمصدّق و محمّدعلی فروغی:دو روِش و منِشِ سیاست ورزی درایران معاصر،علی میرفطروس

شعرِایـران!،علی میرفطروس

انتشارچاپ پنجمِ کتاب«آسیب شناسی یک شکست»،در 700صفحه،برای کمک به زلزله زدگانِ کرمانشاه

غزلی از محمدعلی بهمنی

انتشارفصلنامهء«آرمان» و «میراث ایران»

به بهانه سی اُمین سالگرد درگذشت دکتر مظفّر بقایی کرمانی

آبراهامیان سرگردان میان دو انقلاب؛با ایده‌هایی«ناروشن،غیر دقیق ولی واقع‌نما»،بهمن زبردست

بیانیهء حدود200 نویسنده و اهل قلم ایران و افغانستان در اعتراض به فارسی‌زداییِ بی.بی.سی

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکتریرواند آبراهامیان(بخش سوم)،علی میرفطروس

معرفیِ کتاب«چگونه مسلمان شدیم؟»،نوشتهء ا.لنگرودی:ب. بی‌نیاز (داریوش)

دربارهء بیتی از شاهنامهء فردوسی،مازیارقویدل

غزلی ازحسین مُنزوی

تلاش های تازهء«بنیاد توس» درلندن

غزلی از فاضل نظری

شعری از قیصر امین پور

سیدعلی صالحی:متخصّصین سانسور و«روزگارِ کوچک‌پرور»!

خلیل ملکی:چهرهء انسانیِ سوسیالیسم ایرانی،گفتگوبادکترهمایون کاتوزیان

درگذشت علی اشرف درویشیان و استادخدائی شریف زاده ادیب تاجیکستان

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکتر یرواند آبراهامیان،بخش 2،علی میرفطروس

دیدار و گفتگوباشهلا شفیق درلندن

شمارهء جدید مجلهء «دیلمان» منتشر شد

بایگانی دولت ساسانی چه شد؟،محمود فاضلی بیرجندی

غزلی از:جهانگیر صداقت فر

پنجمین کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ایران 

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکترآبراهامیان:علی میرفطروس

هفت شعر از7 شاعرِ لنگرودی

دکترداریوش شایگان: «نسل ما گند زد!»

«بامِ بلندِ هم‌چراغی»، زیر و بَمِ زندگی شاملو در گفت‌وگو با آیدا

درگذشتِ آبتین ساسانفر،پژوهشگر اوستا و آئین زرتشت

مجلهء بخارا،شماره‎ء تازه منتشر شد

نمایشگاه نقّاشی وانشا رودبارکی

به یادِانسانِ فرهیخته و مترجم برجسته محمدرضابدیعی،سیدخلیل حسینی

احضارِ محمود بهشتی لنگرودی،سخنگوی کانون صنفی معلّمان

شعری ازمنوچهرآتشی،مینا راد

«افاضاتِ»هادی خرسندی و فراموشی تاریخی!،علی میرفطروس

افسانه ها و افسُرده های 28مرداد!،علی میرفطروس

رویداد28مرداد32؛و پیروزیِ یک دیدگاه!،علی میرفطروس

 معرفی کتابِ گامبی شاه،مزدک بامدادان

دو کتاب جدید از انتشارات فروغ

دقّ الباب،شعری ازجهانگیرصداقت فر

دلنوشته های استادسعیدشرقی

شمارۀ 119مجلهء بخارا منتشرشد

مدیا کاشیگر،کاشیگرِترجمه های زیبا درگذشت!

رویداد28مرداد با نگاهی به اسنادتازه،علی میرفطروس

بیانیه‌ء کانون نویسندگان ایران در باره‌ء جلوگیری از مراسم شاملو

…امّا تو را،ای عاشق انسان! کسی نشناخت،حسین منزوی

زبان فارسی درپاکستان،استادباستانی پاریزی

کتاب های دکتر اسماعیل خویی در آمازون

شمارهء تازهء مجلهء فردوسی منتشرشد

عبّاس اقبال:مُروجِ شیوهء تحقیق علمیِ تاریخ در ایران

ازآن 28مرداد تا این 28مرداد،علی میرفطروس

عکس ها و برعکس های 28مرداد،علی میرفطروس

کوتاه،مثل آه…دوشعراز:معین دهاز

بیداری ها و بیقراری ها:23،علی میرفطروس

کتاب حلّاج پس از40سال،علی میرفطروس

راز و رمزهای شاهنامه،مازیارقویدل

«اسنادتازهء»!!؟ سازمان سیادربارهء 28 مرداد32،علی میرفطروس

خود باش،نه انعکاسی از پیرامون!،مجیدزُهری

مقدمۀ کتابِ کتابشناسی فردوسی و شاهنامه

«سروِ رشید»:یادنامۀ استاد رشید یاسمی

غزلِ«در آستانِ میعادِ ناگزیر»،جهانگیر صداقت فر

دلنوشته های استادسعیدشرقی

بیداری ها و بیقراری ها(۲۲):علی میرفطروس

  غزلی از: قیصر امین پور

«پَر قیچی»های حکومتی و حذف و سانسورِ هوتن دولتی!

بیداری ها و بیقراری ها(21)،علی میرفطروس

غزلی ازحسین مُنزوی

ایران باستان،شاهنامه و هویّت ایرانی(1)،استادمرتضی ثاقب فر

ترجمهء«تاریخ سبئوس» منتشر شد

 نگاهی به:«طفل صدساله ای به نام شعرنو»،علی میرفطروس

غزلِ امروزایران،علیرضا بديع

بیداری ها و بیقراری ها(20)،علی میرفطروس

خط نگاری نوروزی،استادسعیدشرقی

صداوتصویرِ اندکی شادی باید که گاهِ نوروزاست